ဟိုတယ္ အခန္းထဲမွာ ပံုစံအစံု ၾကံဳး…………………………..၊ ျမန္မာစစ္စစ္ ဇာတ္ကားမ်ားကို ၾကည္႕ရွုရန္ ခ်န္နယ္ ျမန္မာ ေဒါ့ အြန္လိုင္း ကိုလာေရာက္ၾကည္႕ရွုဖို႕ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

    Related videos

    ေရခ်ိဳးခန္းထဲက အျပံဳးလွလွေလးေတြနဲ႕ ေမာ္ေတာ္ဆက္ အမုန္း လိုး တဲ႕ ျမန္မာ ဟုမ္းမိတ္ …။ ဇာတ္ကားေကာင္းမ်ား အသစ္မ်ားေန႕စဥ္ၾကည္ရွဳ ရန္ ခ်န္နယ္ျမန္မာ အြန္လိုင္း ေဒါ႕အြန္လိုင္း ကိုလာခဲ႕ဖို႕ဖိတ္ေခၚပါတယ္။