Anh thấy gì trong đôi mắt ấy?

Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn,cái lồn là cánh của cửa và là hành trang vào đời cho những cô gái có nhan sắc chim sa cá lặn.Bạn thấy gì trong đôi mắt ấy?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply