Bạn có nhận ra ai không?

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

Một gương mặt quen thuộc trên trang cô giáo thảo,thiếu nữ thích show hàng.Nếu bạn đã xem qua bài “bên giường nhà mình”,hẳn bạn sẽ khó quên khuân mặt ấy.Gửi phản hồi