Bên giường nhà mình

    NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

    Nếu bạn còn nhớ loạy ảnh”bên cầu thang nhà minh” thì hẳn không lạ gì với khuôn mặt của thiếu nữ “bên giường nhà em” dưới đây    Gửi phản hồi