Cave và chàng Sinh Viên Nghèo

NOTE: To show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed.
LƯU Ý:Bạn click vào (cc) để chuyển đổi phụ đề Việt Nam hoặc English nếu có.

Cave và Chàng Sinh Viên Nghèo,một clip ngắn tự quay bằng điện thoại iphone của cặp đôi trẻ người Hà Nội cực nét.

Leave a Reply