Choáng dàn mẫu Bikini tại lễ kết nạp Đảng ở Khánh Hòa

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

dang vien uu tu

Đảng viên chân ắt phải dài

“Chạy ” đủ mọi việc,cái tài Đảng viên!

chan dai
dang vien uu tu

 Chi_bo_nghe_doc__quyet_dinh_ket_nap_dang_vien_moi

Bần nông không thích đi giầy,

Dù “nạp” xong cái quan thầy như ai!

trung vietBên tình Bên Lý, Bên Nào Trọng Hơn?
viet my
“Dù yêu anh nhưng em biết phải làm sao, Thật khó cho em giữa bên hiếu bên tình”

con nit con noi
Cớm trắng ăn với cá kho
Gia đình hạnh phúc ấm no nước mình

Hòa hợp hòa giải là đây,

Nhưng mà ở tận bên tây…vãi lồn!Gửi phản hồi