Chuyện tình cô bán cơm bụi Nhật Bản

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

Chuyện tình cô bán cơm bụi Nhật Bản xoay quanh cốt truyện nữ sinh viên bán đồ ăn nhanh bị hiếp bởi nhân viên của quán và cả khách hàng của quán cơm bình dân.Gửi phản hồi