Clip bêu đầu gián điệp Mỹ giữa chợ cực sốc của IS

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

Một người đàn ông bị cắt cổ và bêu đầu giữa chợ bởi Nhà nước Hồi Giáo ISIS.Theo cáo buộc,ông ta bị hành quyết vì có hành vi lam gian điệp cho Mỹ.Clip có tính chất sốc,khuyến cáo không nên xem nếu bạn bị bệnh tim và dưới 18 tuổi.Gửi phản hồi