Clip chặt chân kẻ trộm của ISIS

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

Nhà nước Hồi Giáo ISIS quyết định nâng mức phạt cho tội trộm cắp bằng việc chặt cả và tay chân.Dưới đây là video clip chặt tay,chân kẻ bị cho là ăn trộm.Leave a Reply