Clip cụ già chửi liên quân Mỹ vì cả nhà bị chết vì bomb

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

Hồi tháng trước có clip cụ bà chửi IS được đăng tải rỗng rãi,vẫn biết lệnh ông không bằng cồng bà .Nhà nước Hồi giáo mới đây đăng tải clip một cụ ông chửi liên quân Mỹ thậm tệ vì cả gia đình ông chết vì bomb.

Hình ảnh trong clip cho thấy cả nhà ông bị chết vì bom đan,có cả trẻ nhỏ.Gửi phản hồi