Clip IS chặt đầu gián điệp bằng thanh đao rỉ sét

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

IS vừa cho đăng clip chặt đầu 3 thành phần bị buộc tội gián điệp trong tuần này.Cả 3 người đàn ông bị chặt đầu công khai bằng một thanh đao to bản ,rỉ sét.Gửi phản hồi