Clip IS dùng thuốc nổ hành quyết tù nhân

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

Wilayat Khorasan ,nhóm khủng bố thân IS ở Afghanistan tử hình bằng thuốc nổ 10 người đàn ông.Clip không che,khuyến khích không nên xem nếu bạn bị bênh tim hoặc chưa đủ 18 tuổi.Gửi phản hồi