Clip nhà nước Hồi giáo chặt đầu thiếu niên ở Raqqa, Syria.

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

Đây có lẽ là clip kinh dị nhất từ trước đến nay của Nhà nước Hồi giáo.Hàng loạt thanh thiếu niên bị chặt đầu vì lén coi phim cấp ba trên điện thoại.Gửi phản hồi