Clip sex vợ thích tư thế làm tình phức tạp

NOTE: To show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed.
LƯU Ý:Bạn click vào (cc) để chuyển đổi phụ đề Việt Nam hoặc English nếu có.

Vợ tôi gần đây thường ghé thăm những trang web đen,cô ấy rủ tôi xem clip dưới đây.Theo tôi đây là một tư thế quan hệ vợ chồng khá phức tạp và muốn tham khảo ý kiến của các bạn về clip này.

Mọi tư thế đều có thể dẫn đến có thai nếu tinh dịch dính vào vùng âm đạo. Làm tình bằng miệng không bao giờ làm có thai.Tôi cũng đã nói vậy mà vợ tôi luôn thích sáng tạo nhiều tư thế làm tình phức tạp khó đỡ trong những buổi giao ban.

Leave a Reply