Clip sốc-Tử hình bằng súng máy đối không

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

Anti Aircraft Cannon,một loại súng chuyên dụng bắn máy bay được đưa vào pháp trường ở thế giới trung đông.Dựa vào cách ăn mặc chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đây là một vụ hành quyết của quân nổi dậy Hồi giáoGửi phản hồi