Cô em hứng nước bên hè,Ghé tai hỏi tuổi đã “đè” được chăng?

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed


Cô em hứng nước bên hè,

Ghé tai hỏi tuổi đã “đè” được chăng?

Ngày xưa kéo pháo lên đồi,

Ngày nay kéo cột thế ngồi thanh tao.

Trên bảo thì dưới phải nghe,

Thằng nào “điếc súng “ra hè gặp Ông.Phong trào đổi mới nông thôn,

Chị em phụ nữ vãi lồn làm sao

Thiếu mất con ngựa kéo xe,

Lai căng một đám ong ve hãm lồn!
Gái này là gái có cu,

Trâng trâng tráo tráo nhìn ngu vãi hàng!
  Chị em phũ nữ vùng lên,

Thằng Mỹ ngã ngựa nằm rên hừ hừ.
Hà Nội thuộc về China,

Riêng Cô Giáo Thảo vẫn là Việt Nam:))

“Điệp vụ tuyệt mật” chớ ham

Cách chức cu Nguyễn Hà Nam được rồi.Voi nào cũng thế mà thôi,

Sướng mỗi cái đít đứa ngồi bên trên!

Đầu năm cởi áo đi chùa,

Thánh trên ngài phán :Gió lùa mát không?

-A di đà phật!dạ không?

Con đây chỉ khoái Ngộ Không …liếm lồn.Gửi phản hồi