ĐÁI DƯỜNG

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed
11202553_695214930623254_7360259366289079137_n
Thú vui tao nhã đái đường

sd6
Dáng ngủ hoa hậu Việt Nam ,Bao la,bát ngát cả làng hóng trông

 

 

11659423_1153075008052758_6844941610716712060_n
Dáng em tấn vững thế kia,Trai làng em chấp cả nia lẫn sàng
Mong-20to_zpsfiiiqyfe1
Cao cao bên cửa sổ có cô trò  hôn nhau
dang ngoc
Dáng em giáng ngọc giáng ngà,Chạm tay đến rốn vòng ba vãi lồn
Khiêu dâm là chuyện đàn bà,nhưng ngặt một nỗi đây là đàn ông
Khiêu dâm là chuyện đàn bà,nhưng ngặt một nỗi đây là đàn ông!
1625519_512708368904724_8378367835785479585_n
Sắc tức thì không,không tức sắc
1546268_105486963126631_5101966398066725612_n
Khỏi bệnh một phát lên đời, Văn Cương ta lại vịt giời 2 con!

 Gửi phản hồi