IS đánh đòn ba nhân viên nhận hối lộ giữa phố

Cảnh ba nhân viên nhận hối lộ bị phạt đòn roi giữa phố đông người qua được xem như một hành động nhẹ nhàng nhất của nhà nước Hồi Giáo trong tuần qua.Theo nguồn tin không chính thức ba nhân viên nhận hối lộ bị đánh hơn 100 roi da,hình phạt thấp nhất trong khung hình phạt hối lộ.

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 09.jpg

Leave a Reply