Dạo phố Najafi ở Mosul-Nơi IS đang kiểm soát

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

Dưới đây là một số hình ảnh phố Najafi,thành phố Mosul,nơi nhà nước Hồi giáo IS nắm quyền kiểm soát.Hình ảnh cho thấy mọi hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gửi phản hồi