The Forbidden Legend Sex And Chopsticks II 2009 phụ đề Việt

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

Phần 2 của bộ phim nói tiếp phần một The Forbidden Legend Sex And Chopsticks hấp dẫn hơn với sự xuất hiện của thêm 2 người vợ nữa là Bình Nhi (vợ Hoa Tử Hư) và Xuân Mai (hầu gái nhà Tây Môn Khánh). Phần 2 cũng là phần xuất hiện nhiều cảnh nóng và có phần ghê rợn hơn phần 1.Gửi phản hồi