Hiếp ảnh đích thị là anh.Tay thời bấm máy,tay tanh mùi…cồn!

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

Hiếp ảnh đích thị là anh.Tay thời bấm máy,tay tanh mùi…cồn!

Bầu cử Quan Độ công tâm

Ông Hoàn Văn Nguyễn “thủ dâm” một mình:))

Hai đứa ngắn cũn như nhau

Hôn xong “đóng cọc” chọi trâu thế nào?

Máy bay phản lực hai thì

Ùn ùn cụm máy bạch bì khiếp thay!

Ca sĩ mượn xế khoe khoang

Tôi thời heo đực oang oang…dân phòng


Cây súng là của trời cho

Nắm tay hỏi nhỏ:em lo lắng gì?

Đích thì lầ hiếp ảnh gia

Chụp tách một phát  đôi ta ướt quân!

 

Dịch vụ mới của nhà chùa.

Xăm môi kẻ mắt đi tua-xệch-xì

Trà chanh nhắm với Chân giò.

Phê thì không biết nhưng ho một tuần

Thầy này thầy tính thầy Tình

Đường tu có phước gái xinh ,bướm đàn!Gửi phản hồi