Hình ảnh IS chặt tay một nhóm trộm chó

Nhà nước Hồi Giáo công khai chặt tay 2 người đàn ông vì tôi trộm chó.Hiện không rõ động cơ trộm chó của hai thanh niên nhằm mục đích gì, đa số người trung đông không ăn thịt chó.00_small.jpg

01_small.jpg

02_small.jpg

03_small.jpg

05_small.jpg

06_small.jpg

 

08_small.jpg

Leave a Reply