Hình ảnh IS tiến quân vào Ramadi trong hòa bình

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

Trái với những gì truyền thông phương tây đưa tin ,hình ảnh IS chiếm đóng Ramadi hoàn toàn không có sự hỗn loạn tháo chạy của dân thường,thậm chí khá nhiều người đổ ra đường hòa cùng đoàn quân thánh chiến.

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpgGửi phản hồi