Lộ hình sex vì bán điện thoại cũ

    NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

    Lộ hình sex vì bán điện thoại cũ.Sau khi bán chiếc điện thoại đã qua sử dụng,thiếu nữ bỗng phát hoảng khi hàng loạt bức hình riêng tư bị phát tán trên mạng.Trao đổi với anh Quảng Nổ về vụ việc trên chúng tôi được biết tất cả hình ảnh đã lưu trong điện thoại cũ đều có thể khôi phục lại nguyên trạng bằng một vài phần mềm nhỏ.
    width=”640″ height=”480″ border=”0″ />
    Gửi phản hồi