Mấy thằng bán hoa khăm vãi ..cồn ,Giáo Sư còn sống đem chôn giữa đường!

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed


Mấy thằng bán hoa khăm vãi ..cồn
Giáo Sư còn sống đem chôn giữa đường.

Kẹo kéo thì đéo chịu mua
Tay thời cầm mic,tay khua”mái chèo”Thế kỉ 19 chống Nguyên
Mấy thằng kẻ biển luyên thuyên vãi lờ!Tiếng anh đéo biết thì câm
 Phụ đề English cái nầm con heo  Nhìn xa tưởng Bác của tôi

Vào gần thoảng thoảng tanh hôi mùi …cồn

Thế này là thế gì đây?
Dạ em thưa bác thế cầy đi tơ!
Cũng hàng cũng lối,cũng như ai

Chó vàng,chó đốm chờ nhai khẩu phần!


Khuyến mãi đích thì hàng tồn,
Cave giá rẻ nước …cồn có thơm?Điếu  này hàng thửa từ tre
Trẻ con hơi ngắn le te…hết hồn!Lại là biểu ngữ lẻ loi
Tiên sư các chú,anh coi chán rồi!


Tự sướng theo đúng nghĩa đen

Miệng chúm chím thế thổi kèn miễn chê!Đéo cấm thời bố con nghe
Chứ mà cấm phát bố tè lên ngay.Vợ bỏ thì kiếm gái tơ
Đảng bỏ mới sợ,ngây thơ vãi lồn!


Gửi phản hồi