Nhà hàng hạng sang dưới chế độ IS bán những gì?

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

Chúng tôi ghé thăm một nhà hàng ở thành phố Mosul trong ngày hôm nay.Thật bất ngờ, dưới chế độ IS người dân ở thành phố này có cuộc sống không đến nỗi quá tệ như một số tờ báo đã đăng.171

161

Ninawa

132

122

071

08

091

101

112

06Gửi phản hồi