Nhà nước Hồi giáo IS cắt cổ,ném đá 2 thương lái đến chết

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

Nhà nước Hồi Giáo IS tung loạt ảnh cắt cổ,ném đá chết 2 thương lái vì tội gian lân thương mại.Theo báo cáo sơ bộ 2 người bán hàng đã có “hành vi gian lận thương mại” trong kinh doanh:Bán hàng cao hơn hóa đơn!

=============================================

 Gửi phản hồi