Nhà nước Hồi giáo tung Album nhạc tuyển chọn


Nhà nước Hồi Giáo IS vừa phát hành album nhạc tuyển chọn những bài hát hay nhất,hầu hết là những bài hát đấu tranh đòi tự do dân chủ,nhân quyền theo cách của họ…Toàn bộ track trong album dược chơi theo thể loại hát chay,không có nhạc .Theo mấy ông nhạc sỹ dởm chuyên đạo nhạc thì đây là thể loại A capella ,dùng giọng hát để đệm cho giọng hát bằng các thủ pháp thanh nhạc mà không cần nền nhạc đệm bằng bất cứ nhạc cụ nào khác.Tìm hiểu thêm về Nasheed tại đây.

Nghe Full album nhạc của IS ở phía dưới

 

Leave a Reply