Nông dân dưới chế độ IS thu hoạch lúa mì bằng máy?

Hình ảnh nông dân dưới chế độ IS thu hoạch lúa mì bằng máy gây chú ý dư luận mạng xa hội trong ngày hôm nay.Theo nguồn tin từ tổ chức nhà nước Hồi Giáo thì đây chỉ là một trong những chiếc máy gặt lúa trong quá trình thử nghiệm và họ sẽ đặt hàng hàng loạt cho bà con nông dân.

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg

Leave a Reply