Ba câu chuyện tình Nhật bản phụ đề Việt+English Sub

NOTE: To show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed.
LƯU Ý:Bạn click vào (cc) để chuyển đổi phụ đề Việt Nam hoặc English nếu có.

Ba câu chuyện tình Nhật Bản nói về số phận của  ba bóng hồng có số phận khác nhau đến từ nhiều tầng lớp của xã hội Nhật bản thời xưa.

Nội dung Ba câu chuyện tình Nhật bản

Câu chuyện thứ nhất nói về một cô gái nghèo xinh đẹp bị lừa gạt vào động mại dâm bởi chính người cô yêu.Câu chuyện thứ hai nói về một quý cô sung mãn mắc bệnh bạo dâm và cái kết đắng lòng.Câu chuyện thứ ba kể về cuộc đời của một vị hoàng đế bạo quyền,đam mê nhục dục đến nỗi giết hại chính ái thê của mình…

Also known as: Zankoku ijô gyakutai monogatari: Genroku onna keizu, Tokugawa III – Im Rausch der Sinne

Orgies of Edo Description:

In the tradition of JOY OF TORTURE, this film presents three stores of sadism and perversion taking place in Edo during a time of civil war. The first story is about doomed lovers, the second is about a noblewoman who likes to do it with hairy midgets and imported black slaves because of a certain incident in her past and finally the third story is about the marvel of caesarean section.

The film is set in the era of Genroku (1688-1704gg.) – The flowering of the Edo period. 3 love stories, they share the doctor to whom the heroine fall. History begins on behalf of the doctor, a witness of these events and the dreamer of Western technology …

Leave a Reply