Rò rỉ hình ảnh đánh chén thân mật giữa các tộc trưởng Hồi giáo và IS

Hình ảnh bữa cơm thật mật giữa lãnh đạo IS và một số tộc trưởng bộ lạc ở nam Iraq.Các bức ảnh cho thấy giữa IS và một số tộc trưởng Hồi giáo phía nam Iraq đã có một cuộc hop quan trọng đi đến thống nhất sẽ chung thành với nhà nước Hồi giáo.Tất nhiên họp xong là phải đánh chén.

report2_small.jpg

001_small.jpg

002_small.jpg

003_small.jpg

004_small.jpg

005_small.jpg

006_small.jpg

007_small.jpg

008_small.jpg

009_small.jpg

010_small.jpg

011_small.jpg

012_small.jpg

013_small.jpg

014_small.jpg

015_small.jpg

016_small.jpg

017_small.jpg

018_small.jpg

019_small.jpg

020_small.jpg

Leave a Reply