Thế nào là vẻ đẹp cạo sạch trơn

    NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

    Đa số phụ nữ châu á nói chung và Việt Nam nói riêng thường không cạo vùng kin,điều này theo quan niệm của người phương tây là rất mất vệ sinh và ăn ở bẩn?Đâu là sự thực?    Gửi phản hồi