Thông điệp thứ hai gửi nước Mỹ

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

Đoạn video hành quyết Joel Sotloff với tiêu đề “Thông điệp thứ hai cho nước Mỹ”, mở màn với cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu sau khi IS chặt đầu nhà báo Foley tháng trước. Obama thề sẽ “không ngơi nghỉ” truy quét khủng bố mỗi khi các công dân Mỹ bị làm hại. Tiếp theo là nhà báo Steven Joel Sotloff bị hành quyết.Gửi phản hồi