Thông điệp thứ nhất gửi nước Mỹ

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

Clip nhà nước hồi giáo IS xử tử James Foley.Nhà báo Mỹ vừa bị hành quyết ở Syria là người luôn vì người khác nên rất có thể anh đã sẵn sàng hy sinh để những con tin còn lại có cơ hội sống, em trai James Foley chia sẻ.Gửi phản hồi