Tiểm chung cho trẻ em dưới chế độ ISIS

ISIS đang cố chứng minh cho thế giới thấy người dân dưới chế độ mình kiểm soát được hưởng y tế và giáo dục không thua kém bất cứ một chế độ nào.Trong hình ảnh đưa ra cho chúng ta thấy hầu hết thuôc được nhập khẩu từ châu âu.Dưới đây là một số hình ảnh tiểm chủng định kì cho trẻ em.01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 

 

Leave a Reply