Trẻ em là của để dành Há mồm hốc miệng nhìn tanh vãi cồn!

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

1

Trẻ em là của để dành

Há mồm hốc miệng nhìn tanh vãi cồn!

2

Hứng dừa là chuyện đời xưa

Ngày nay thiếu nữ buổi trưa…hứng tình!

3Mười nghìn Like em đốt trường

Gấp đôi lần ấy nõn nường phơi ngay

Đội nón sợ đéo nhận ra
Nhìn cho kĩ nhé anh là…ngôi saoGửi phản hồi