Vẻ đẹp hớp hồn của trạch nữ

    trach nu
    NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

    Sau khi xem những bức hình dưới đây bạn sẽ hiểu thêm về trach nữ.Đa số hủ nữ hình thành sau thời kì dậy thì, sự hoàn chỉnh của kết cấu gia đình khiến cho tâm lý hủ nữ đạt được cảm giác an toàn, mặt khác đầy đủ tình thương của cha và tình thương của mẹ từ nhỏ khiến cho phụ nữ vào thời kì trưởng thành chuyển hướng sang chưa đạt được tình yêu khác phái    Gửi phản hồi