Video IS bắn nát người,kéo lê bằng xe bán tải

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

Đoạn video có tựa đề:’MassageTo Nusiyria soldiers” cho thấy một binh lính bị bắn nát người,kéo lê trên đường bằng chiếc xe Toyota bán tải chuyên dụng của  nhà nước Hồi Giáo IS.Gửi phản hồi