Video IS bắn sau gáy 9 người

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed


Nhà nước Hồi giáo IS vừa tung video tử hình bằng bắn thẳng vào sau gáy 9 người đàn ông bị cáo buộc là phần tử chống đối,làm gián điệp

Download link

https://archive.org/details/na3ood

Xem  trực tuyến

https://sendvid.com/ex7bei3h



Gửi phản hồi