Video IS giải phóng bang Anbar,người dân kéo ra đường ăn mừng

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

Nhà nước Hồi Giáo IS vừa đưa lên mạng clip cảnh người dân kéo ra đường ăn mừng sau khi chiếm đóng Anbar.Anbar,cửa ngõ tiến về thủ đô Iraq không xa,chính phủ Iraq và liên quân có giữ được Baghdad hay không vẫn là câu trả lời khó.Gửi phản hồi