Video IS giải phóng bang Anbar,người dân kéo ra đường ăn mừng

Nhà nước Hồi Giáo IS vừa đưa lên mạng clip cảnh người dân kéo ra đường ăn mừng sau khi chiếm đóng Anbar.Anbar,cửa ngõ tiến về thủ đô Iraq không xa,chính phủ Iraq và liên quân có giữ được Baghdad hay không vẫn là câu trả lời khó.

Leave a Reply