Video ISIS ném đá pê đê đến chết

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

Video clip các tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo  (IS) bịt mặt 2 người đồng tính và xử tử họ bằng hình thức ném đá sau khi bị đẩy từ trên lầu xuống đất.

 
Gửi phản hồi