Vú sừng trâu

NOTE: To show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed.
LƯU Ý:Bạn click vào (cc) để chuyển đổi phụ đề Việt Nam hoặc English nếu có.

Vú sừng trâu là cặp vụ theo dân gian tương truyền là nhọn va hướng veef phía trước,thể hiện cho sự quý phái và mắn đẻ.

Leave a Reply