Vú sừng trâu

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

Vú sừng trâu là cặp vụ theo dân gian tương truyền là nhọn va hướng veef phía trước,thể hiện cho sự quý phái và mắn đẻ.Gửi phản hồi