Xe máy đồng chí bí thư, Biển ngũ con chó chất lừ làm sao!

NOTE: to show subtitles, you can select (cc) Vietnamese or English if subbed

bt

Xe máy đồng chí bí thư,

Biển ngũ con chó chất lừ làm sao!

bao hiem xa hoi

Chỗ dựa vững chắc người dân,

Khoanh chân bó gối ,phúc phần nhà anh!

Bộ trưởng đứng kế bộ trương,

Hai ông bụng bự cát tường :”hảo la!”

Đánh chuột chớ để vỡ bình,

Một lời nhắn nhủ chân tình đôi bên.

Mỹ đen ngồi với Mỹ vàng,

Bàn chuyện phá xóm ,phá làng vãi ghê!

 

 Gửi phản hồi